Rodzinny Turniej Gier Planszowych„RODZINNY TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH”


REGULAMIN KONKURSU
NA GRĘ PLANSZOWĄ LUB KARCIANĄ

Celem konkursu jest:
1.       Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat tworzenia gier
2.      Wykorzystanie dostępnych środków do zdobywania wiedzy na wielu płaszczyznach oraz popularyzacja wiedzy nt. gier planszowych
3.      Rozwijanie wyobraźni dziecka
4.      Wspólna zabawa i nauka przy  tworzeniu gry

Założenia organizacyjne:
1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III, IV, V, VI
2.      Zadaniem uczniów jest przygotowanie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem gry planszowej lub karcianej według własnego pomysłu
3.      Format planszy do gry – A3 , technika 2D (płaska), liczba graczy 2-4 osoby
4.      Opracowanie zasad gry umieszczonej na planszy „instrukcji”
5.      Opis prac na odwrocie planszy: imiona i nazwiska uczestników.
·         tytuł gry;
·         liczba graczy;
·         wiek graczy;
·         orientacyjny czas rozgrywki;
·         krótki opis gry

Ocena prac konkursowych:
1.      Prace należy składać osobiście do 25.10.2017 r. (środa) do organizatorów konkursu.
2.      O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa.
3.      Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
·         Pomysłowość/ kreatywność
·         Oryginalność
·         Przejrzystość zasad/ reguł gry
·         Estetyka wykonania
4.      Preferowana tematyka gry – matematyczne/przyrodnicza/ciekawostki naukowe.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY