Konkurs 1Konkurs „Matematyczna fotografia”

Konkurs fotograficzny MATEMATYCZNA FOTOGRAFIA jest częścią projektu POTĘGA MATEMATYKI realizowanego w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych.

Celem projektu jest wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej realizujących projekt oraz ich Rodziców (Uczeń wraz z rodzicem tworzy dwuosobowy zespół).  Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Do konkursu można przedstawić kilka prac jednego zespołu. Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące informacje: Autorzy, tytuł, krótki opis zamieszczonej sytuacji/przedmiotu.

Nagrody: Autorzy najciekawszych prac otrzymują: nagrody książkowe, nominacje do wystawy, oryginalne dyplomy.

Prace należy nadsyłać do 31 października 2017 r. do godz. 23:59 na adres: annaslowikowska@op.pl